Kalite Politikamız

  • Gelişen ve güncel ekipmanları kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir süreç yaratmak
  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde uygulamak
  • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak
  • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak
  • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak
  • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.
  • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.
  • Sürdürülebilir şartlara, çalışan ve tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak.